Mengenal Angka Arab - Islam Solutif

Mengenal Angka Arab

Mengenal Angka Arab

Tiap hari, kita bergelut dengan angka. Alamat rumah, nomor ponsel, ukuran baju koko, uang, semuanya mengandung angka. Menariknya, bilangan yang biasa kita pakai, yaitu 1, 2, 3, dst. biasa disebut angka Arab. Bangsa Eropa ditengarai baru mengenal angka latin itu dari orang-orang Arab, Sohib Solutif, terutama di Afrika Utara pada abad 10.

Di samping itu, disebut angka Arab untuk membedakan dengan angka Romawi (yang berbentuk I, V, X, XC) atau angka Cina yang tidak bisa berdiri sendiri. Angka Arab dan angka modern latin yang sering kita gunakan saat ini memang banyak kemiripan, baik dari segi bentuk maupun cara menulisnya.

Ya, angka Arab ('adad) tidak ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri sebagaimana lazimnya penulisan kalimat-kalimat hijaiah, melainkan "nyeleneh" dari kiri ke kanan. Itu karena angka Arab ternyata bukan murni dari Arab. Ada pengaruh India di sana. Sehingga terkadang sistem penomoran itu disebut juga angka Hindu-Arab.

Tanpa perlu berlama-lama lagi, Sohib Solutif, mari kita mulai mengenal dan belajar angka-angka Arab.

Angka Bahasa Arab 1-10

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
1
Satu
وَاحِدٌ
waahidun
2
Dua
 اِثْنَانِ
itsnaani
3
Tiga
 ثَلَاثَةٌ
tsalaatsatun
4
Empat
 أَرْبَعَةٌ
arba'atun
5
Lima
 خَمْسَةٌ
khamsatun
6
Enam
سِتَّةٌ
sittatun
7
Tujuh
 سَبْعَةٌ
sab'atun
8
Delapan
ثَمَانِيَةٌ
tsamaaniyatun
9
Sembilan
 تِسْعَةٌ
tis'atun
10
Sepuluh
عَشْرَةٌ
'asyratun

Angka Bahasa Arab 11-20

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
11
Sebelas
أَحَدَ عَشَرَ
ahada 'asyara
12
Dua belas
اِثْنَا عَشَرَ
itsnaa 'asyara
13
Tiga belas
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
tsalaatsata 'asyara
14
Empat belas
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
'arba'ata 'asyara
15
Lima belas
خَمْسَةَ عَشَرَ
khamsata 'asyara
16
Enam belas
سِتَّةَ عَشَرَ
sittata 'asyara
17
Tujuh belas
سَبْعَةَ عَشَرَ
sab'ata 'asyara
18
Delapan belas
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
tsamaaniyata 'asyara
19
Sembilan belas
تِسْعَةَ عَشَرَ
tis'ata 'asyara
20
Dua puluh
عِشْرُوْنَ
'isyruuna

Angka Bahasa Arab 21-30

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
21
Dua puluh satu
وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ
waahidun wa 'iysruuna
22
Dua puluh dua
 اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ
itsnaani wa 'iysruuna
23
Dua puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ
tsalaatsatun wa 'iysruuna
24
Dua puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
arba'atun wa 'iysruuna
25
Dua puluh lima
 خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ
khamsatun wa 'iysruuna
26
Dua puluh enam
سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ
sittatun wa 'iysruuna
27
Dua puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
sab'atun wa 'iysruuna
28
Dua puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ
tsamaaniyatun wa 'iysruuna
29
Dua puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
tis'atun wa 'iysruuna
30
Tiga puluh
ثَلَاثُوْنَ
tsalaatsuuna

Angka Bahasa Arab 31-40

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
31
Tiga puluh satu
وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ
waahidun wa tsalaatsuuna
32
Tiga puluh dua
 اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ 
itsnaani wa tsalaatsuuna
33
Tiga puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
tsalaatsatun wa tsalaatsuuna
34
Tiga puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
arba'atun wa tsalaatsuuna
35
Tiga puluh lima
 خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
khamsatun wa tsalaatsuuna
36
Tiga puluh enam
سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ
sittatun wa tsalaatsuuna
37
Tiga puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
sab'atun wa tsalaatsuuna
38
Tiga puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna
39
Tiga puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
tis'atun wa tsalaatsuuna
40
Empat puluh
أَرْبَعُوْنَ
'arba'uuna

Angka bahasa Arab 41-50

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
41
Empat puluh satu
وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ
waahidun wa 'arba'uuna
42
Empat puluh dua
 اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ
itsnaani wa 'arba'uuna
43
Empat puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
tsalaatsatun wa 'arba'uuna
44
Empat puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
arba'atun wa 'arba'uuna
45
Empat puluh lima
 خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
khamsatun wa 'arba'uuna
46
Empat puluh enam
سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
sittatun wa 'arba'uuna
47
Empat puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
sab'atun wa 'arba'uuna
48
Empat puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
tsamaaniyatun wa 'arba'uuna
49
Empat puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
tis'atun wa 'arba'uuna
50
Lima puluh
خَمْسُوْنَ
khamsuuna

Angka Bahasa Arab 51-60

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
51
Lima puluh satu
وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ
waahidun wa khamsuuna
52
Lima puluh dua
 اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ
itsnaani  wa khamsuuna
53
Lima puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ
tsalaatsatun  wa khamsuuna
54
Lima puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
arba'atun  wa khamsuuna
55
Lima puluh lima
 خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ
khamsatun  wa khamsuuna
56
Lima puluh enam
سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ
sittatun  wa khamsuuna
57
Lima puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
sab'atun  wa khamsuuna
58
Lima puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ
tsamaaniyatun  wa khamsuuna
59
Lima puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
tis'atun  wa khamsuuna
60
Enam puluh
سِتُّوْنَ
sittuuna

Angka Bahasa Arab 61-70

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
61
Enam puluh satu
وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ
waahidun wa sittuuna
62
Enam puluh dua
 اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ
itsnaani  wa sittuuna
63
Enam puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ
tsalaatsatun  wa sittuuna
64
Enam puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ
arba'atun  wa sittuuna
65
Enam puluh lima
 خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ
khamsatun  wa sittuuna
66
Enam puluh enam
سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ
sittatun  wa sittuuna
67
Enam puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ
sab'atun  wa sittuuna
68
Enam puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ
tsamaaniyatun  wa sittuuna
69
Enam puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ
tis'atun  wa sittuuna
70
Tujuh puluh
سَبْعُوْنَ
sab'uuna

Angka Bahasa Arab 71-80

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
71
Tujuh puluh satu
وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ
waahidun wa sab'uuna 
72
Tujuh puluh dua
 اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ
itsnaani  wa sab'uuna
73
Tujuh puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ
tsalaatsatun  wa sab'uuna
74
Tujuh puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
arba'atun  wa sab'uuna
75
Tujuh puluh lima
 خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ
khamsatun  wa sab'uuna
76
Tujuh puluh enam
سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ
sittatun  wa sab'uuna
77
Tujuh puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
sab'atun  wa sab'uuna
78
Tujuh puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ
tsamaaniyatun  wa sab'uuna
79
Tujuh puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
tis'atun  wa sab'uuna
80
Delapan puluh
ثَمَانُوْنَ
tsamaanuuna

Angka Bahasa Arab 81-90

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
81
Delapan puluh satu
وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ
waahidun wa tsamaanuuna
82
Delapan puluh dua
 اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ
itsnaani  wa tsamaanuuna
83
Delapan puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ
tsalaatsatun  wa tsamaanuuna
84
Delapan puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
arba'atun  wa tsamaanuuna
85
Delapan puluh lima
 خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ
khamsatun  wa tsamaanuuna
86
Delapan puluh enam
سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ
sittatun  wa tsamaanuuna
87
Delapan puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
sab'atun  wa tsamaanuuna
88
Delapan puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ
tsamaaniyatun  wa tsamaanuuna
89
Delapan puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
tis'atun  wa tsamaanuuna
90
Sembilan puluh
تِسْعُوْنَ
tis'uuna

Angka Bahasa Arab 91-100

 Nomor  Angka  Bahasa Arab  Cara Baca
91
Sembilan puluh satu
وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ
waahidun wa tis'uuna
92
Sembilan puluh dua
 اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ
itsnaani  wa tis'uuna
93
Sembilan puluh tiga
 ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ
tsalaatsatun  wa tis'uuna
94
Sembilan puluh empat
 أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
arba'atun  wa tis'uuna
95
Sembilan puluh lima
 خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ
khamsatun  wa tis'uuna
96
Sembilan puluh enam
سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ
sittatun  wa tis'uuna
97
Sembilan puluh tujuh
 سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
sab'atun  wa tis'uuna
98
Sembilan puluh delapan
ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ
tsamaaniyatun  wa tis'uuna
99
Sembilan puluh sembilan
 تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
tis'atun  wa tis'uuna
100
Seratus
مِائَةٌ
mi-ah

Bagaimana kalau satu miliar? Mirip dengan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya مِلْيَار ج مَلَايِيْر / مِلْيَارَاتٌ  atau أَلْفُ مِلْيُوْنٍ.

Tidak terlalu sulit, kan, Sohib Solutif? Karena penulisannya sama dengan menulis angka latin biasa. Yang sulit mungkin melisankannya. Perlu dihafal, terus dilatih, dan dibiasakan.

- Penulis: Brahmanto Abu Hanifa
Please write your comments